Aanleg van aardwarmte installaties
Aardwarmte, de luxe van temperatuurbeheersing!

Aardwarmte is een zeer duurzaam product dat gebruik maakt van de warmte van de diepere aardbodem. Een bronsysteem zorgt ervoor dat de warmte uit de aarde naar boven wordt getransporteerd.

De warmtepomp zal deze warmte vervolgens gebruiken en omzetten naar de gewenste temperatuur voor de verwarming van uw huis of bedrijfspand.

Een groot voordeel van een aardwarmtepomp installatie is dat u niet alleen kunt verwarmen maar ook kunt koelen met hetzelfde systeem. Uw huis / bedrijfspand heeft dus zowel in de zomer als in de winter een constante temperatuur.


Voordelen aardwarmte
  • Uw woning of bedrijfspand zal in waarde stijgen
  • Aardwarmte is energiebesparend bij gelijke omstandigheden
  • Voor gesloten systemen zijn er nauwelijks onderhoudskosten
  • Verwarmen en koelen met hetzelfde systeem
  • Een bronsysteem is zeer besparend voor de koeling
  • Warmtepomp systemen zijn een uitkomst in gasloze gebieden
  • Passieve koeling met een bron wordt in de EPC berekeningen hoog gewaardeerd
  • Voor gesloten systemen is door de zeer lange levensduur geen afschrijving nodig
  • Warmtepomp systemen worden voor bedrijven gesubsidieerd
Bronsystemen

Open en gesloten bronsystemen

Voor de toepassing van aardwarmte systemen zijn bronsystemen van groot belang. Voornamelijk de warmtetoevoer en energie-efficiëntie zijn van grote invloed. Met hoge energie-efficiëntie zorgt u voor een minimale belasting van uw warmtepomp en dit zal zorgen voor lage kosten.

Een hoge energie-efficiëntie kan behaald worden door een optimale warmtetoevoer. Bronsystemen dienen door echte vakmensen aangelegd te worden. Kennis en ervaring zijn hierbij noodzakelijk om in uw situatie de beste oplossing te bieden.

Aardgas wordt de laatste jaren duurder, beperkter en is bovendien slecht voor het milieu. Aardwarmte gaat daarentegen lang mee, en is beter voor het milieu. Gemiddeld genomen krijgt u bij elke 4kW die u gebruikt 1kW terug. Dat houdt in dat uw aardgasverbruik sterk zal dalen en vrijwel tot nul wordt gebracht. Zodoende kunt u veel geld besparen en verdient de warmtepompinstallatie zichzelf terug.

Bronboringsbedrijf Enter levert en adviseert diverse aardwarmtesystemen voor de warmtepompinstallatie. Er zijn twee varianten van bronsystemen, de open bronsystemen en gesloten bronsystemen. Het verschil zit voornamelijk in de manier van warmteonttrekking.

Bronsysteem met grondwater als basis.

Een open bronsysteem werkt op basis van grondwater dat wordt opgepompt en na onttrekking van warmte of toevoeging van koude, weer wordt geïnfiltreerd in de bodem. Er worden twee bronnen geboord, waarbij één zorgt voor het ophalen van de warmte (productiebron) en de andere voor het afvoeren (infiltratiebron).

Het is van belang dat deze bronnen op de juiste diepte en in het juiste watervoerende pakket van de bodem komen. Hiervoor gebruiken wij grondboormachines. Met deze machines zijn wij in staat de juiste diepte en plaats van aquifers op te zoeken. In de zomer kan het aardwarmtesysteem het gebouw koelen.

Gesloten bronsysteem met verticale bodem warmtewisselaar

Een gesloten bronsysteem werkt d.m.v. circulatie. Gesloten leidingen worden diep in de grond aangebracht. Door deze leidingen circuleert continu een milieuvriendelijke vloeistof, die de warmte van de aarde opneemt en transporteert naar de warmtepomp. De warmtepomp zorgt ervoor dat de aardwarmte wordt doorgegeven aan uw verwarmingssysteem.

Bij een gesloten bronsysteem worden er verschillende verticale bodem warmtewisselaars (VBWW’s) de bodem in gebracht tussen de 50 en 100 meter diep. Het aantal is afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en de bodemopbouw. Door deze VBWW’s circuleert een antivries / watermengsel wat onderweg de warmte van de bodem opneemt en transporteert naar de warmtepompinstallatie.

Voordat met boren kan worden begonnen, dient er een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Bronboringsbedrijf Enter maakt gebruik van een eigen database, zodat de juiste bodemgegevens te allen tijde kunnen worden opgevraagd. Hierdoor kan exact worden nagegaan wat de bodem te bieden heeft. Daarnaast kan worden ingelogd bij TNO om de bodemgegevens op te vragen indien deze niet in onze eigen database voorkomen.

Na het plaatsen van de verticale aardsondes en het aanvullen van de boorschachten, worden de sondes aangesloten op het horizontale leidingwerk. Deze leidingen worden vervolgens bijeengebracht op een verdeelstuk. Met een gedegen afwerking van deze bronnen kan een goede werking van de warmtepompinstallatie, dus ook de aardwarmte worden gegarandeerd.

In de zomer kan het aardwarmte systeem passief (zonder tussenkomst van de warmtepomp) het gebouw koelen. Dit is niet alleen een zeer voordelige manier om te koelen maar is ook gunstig voor de EPC berekening van het gebouw.


Bronboringsbedrijf Enter B.V. kijkt graag samen naar de beste oplossing voor uw opdracht. Via deze knop kunt u contact met ons opnemen of een aanvraag indienen.